88C2A580-24E4-48F1-9BF6-34116EE042E6 | Elicore - obchod, služby, skladování